PL | EN

REGULAMIN

Regulamin serwisu www.viapolonia.com.pl

I Wstęp.

 • Operatorem serwisu internetowego www.viapolonia.com.pl jest Via Polonia Sp z o.o.  z siedzibą w Poznaniu, ul. Rataje 164, posiadającą NIP: 782-221-67-06 zwaną w dalszej części umowy "www.viapolonia.com.pl"
 • Korzystający z Serwisu www.viapolonia.com.pl (zwany dalej "Użytkownikiem") zobowiązuje się podczas korzystania z serwisu www.viapolonia.com.pl do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.


II Korzystanie z serwisu.

 • Serwis www.viapolonia.com.pl nie prowadzi, ani nie pośredniczy w sprzedaży, a jedynie informuje o ofercie handlowej.
 • Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, modyfikować danych umieszczonych w Serwisie www.viapolonia.com.pl
 • Użytkownik nie może bez pisemnego zezwolenia www.viapolonia.com.plumieszczać w innych serwisach internetowych jakiejkolwiek części danych umieszczonych w Serwisie www.viapolonia.com.pl.


III Wypowiedzi użytkowników

Wypowiedzią Użytkownika jest jakikolwiek fragment informacji umieszczony przez Użytkownika w Serwisie www.viapolonia.com.pl są to między innymi opinie na temat produktów lub Producentów.

 • Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi opiniami Użytkowników, www.viapolonia.com.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. W celu opublikowania opinii Użytkownik powinien podać prawidłowe dane, tj. adres e-mail, dowolne oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko, pseudonim).
 • Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Serwisie www.viapolonia.com.pl
 • Użytkownik powinien powstrzymywać się od wypowiedzi podważających własną wiarygodność jak i innych Użytkowników, które w szczególności inspirują do działań mających na celu wystawianie pozytywnych opinii własnemu przedsiębiorstwu i negatywnych przedsiębiorstwom konkurencyjnym.
 • www.viapolonia.com.pl nie redaguje wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników, ale zastrzega sobie prawo do ich usunięcia bądź edycji, w szczególności gdy:
  • naruszają obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, są w formie obraźliwej lub wulgarnej;
  • Użytkownik zamieszcza reklamy bądź inne materiały lub ogłoszenia o charakterze komercyjnym;
  • zawierają odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż opiniowany Producent oraz innych niż Serwis www.viapolonia.com.pl;
  • zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
  • naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej;
  • zmierzają do sztucznego zawyżenia bądź zaniżenia wiarygodności Producenta bądź w inny sposób świadomie wprowadzają w błąd.
 • Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez www.viapolonia.com.pl wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w Serwisie, a w szczególności jego Wypowiedzi na temat obiektów i Producentów.


IV Reklamacje.

 • Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego www.viapolonia.com.pl
 • Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez www.viapolonia.com.pl w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. www.viapolonia.com.pl zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.


V Ochrona prywatności.

 • Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest www.viapolonia.com.pl.
 • Dane Użytkowników oraz treści ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.


VI Postanowienia końcowe.

 • www.viapolonia.com.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu www.viapolonia.com.pl, a także stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych jednakże nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność Serwisu www.viapolonia.com.pl przebiegać będzie bez awarii i przerw, leżących po stronie w szczególności sprzętu bądź oprogramowania. W związku z tym Użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialność.
 • Zawartość serwisu www.viapolonia.com.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 • www.viapolonia.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Aktualny Regulamin będzie komunikowany Użytkownikom poprzez jego umieszczenie na stronach internetowych Serwisu www.viapolonia.com.pl.


 

 

NAJNOWSZE ARTYKUŁY:

Via Polonia SA w restrukturyzacji

 Via Polonia SA w restrukturyzacji

Via Polonia SA

Via Polonia SA, z dniem 19 września 2014 roku Via Polonia przekształciła się w Spółkę Akcyjną.

POBIERZ KATALOG PDF

 • NEWSLETTER

Via Polonia SA w restrukturyzacji

 Via Polonia SA w restrukturyzacji

OK

Czym są pliki cookies?
Pliki cookies to małe pliki przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (laptop, smartphone, komputer, itp) pozwalające rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?
Pliki cookies używane są w celu dostosowania wyświetlania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, dzięki którym właściciele stron mogą rozbudowywać lub modyfikować strony w taki sposób, aby jak najlepiej spełniały oczekiwania użytkowników.

Jakich plików cookies używamy?
Stosowane są dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Usuwanie plików cookies
Pliki cookies są automatycznie zapisywane przez urządzenia wyświetlające strony internetowe (np. przeglądarki internetowe). Poprzez zmianę ustawień przeglądarki można blokować automatyczną obsługę plików „cookies”.

Zmiana ustawień obsługi plików cookies może mieć negatywny wpływ na wyświetlanie niektórych elementów strony internetowej.